About US

บริษัท ดีมาร์ค จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552

โดยทีมงานที่อยู่ในวงการขายที่มีประสบการณ์ขายและบริการผลิตภัณฑ์สำหรับงานธนาคารเลือดมากกว่า 10 ปี

ปัจจุบัน บริษัท ดีมาร์ค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เครื่องมือสำหรับงานการธนาคารเลือด  ประกอบด้วย  เครื่องมือและอุปกรณ์การรับบริจาคเลือด  

ตู้เย็นเก็บเลือดตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง   ตู้เก็บเกล็ดเลือด เครื่องชั่งถุงเลือดเครื่องละลายพลาสมาแช่แข็ง

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดที่ใช้ในงานธนาคารเลือดโดยเฉพาะ

 กลุ่มที่ 2 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Hettich centrifuges) ชนิดที่ใช้ในงานทั่วไป

บริษัท ดีมาร์ค จำกัด    มุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการหลังขายที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพของลูกค้า

บริษัท ดีมาร์ค จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

Visitors: 52,136