บริการของเรา

บริษัท ดีมาร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางผู้ผลิตและมีบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากมายอาทิเช่น

     1. มี Product Specialist ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางผู้ผลิต  ที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้คำปรึกษาเมื่อเครื่องมือเกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     2. มี Service Engineer ที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางผู้ผลิต  มีทีม Engineer มากประสบการณ์ที่สามารถซ่อมแซมเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี และมีอะไหล่สำหรับเครื่องมือทุกชิ้นส่วน ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนในกรณีที่เครื่องมือเสียหายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     3. ส่งเครื่องพร้อม Certificate of Calibration เครื่องมือทุกเครื่องที่ออกจากบริษัท จะทำการ Calibration ด้วยเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองด้วย ISO17025 และออกเอกสาร Certificate of Calibration เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของเครื่องมือทุกเครื่อง

     4. มีบริการ Preventive maintanance ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพประจำปี และทำการ Calibration พร้อมออกเอกสาร Certificate of Calibration โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

     5. มีบริการซ่อม สำหรับเครื่องมือทุกชนิดทุกรุ่นที่เสียหาย

Visitors: 52,136